Firma Adobe wydała aktualizacje dla produktów takich jak:

Adobe Flash Player 

Podatności:

  • CVE-2019-8069 – Same Origin Method Execution – umożliwia wykonanie dowolnego kodu.
  • CVE-2019-8070 – Use After Free – umożliwia wykonanie dowolnego kodu.

Podatne produkty:

  • Adobe Flash Player Desktop Runtime, wersja 32.0.0.238 i wcześniejsze
  • Adobe Flash Player dla Google Chrome, wersja 32.0.0.238 i wcześniejsze
  • Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11, wersja 32.0.0.207 i wcześniejsze

Adobe Application Manager

Podatności:

  • CVE-2019-8076 – Insecure Library Loading (DLL hijacking)   – umożliwia wykonanie dowolnego kodu.

Podatne produkty:

  • Adobe Application Manager (instalator) , wersja 10.0

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z biuletynami na stronie producenta i zastosowania niezbędnych aktualizacji.