Groźna podatność usługi Exim

Groźna podatność usługi Exim

Exim, program pocztowy typu MTA (Mail Transfer Agent) w najnowszych wersjach 4.88 i 4.89 posiada dwie krytyczne podatności: CVE-2017-16943 – umożliwiającą zdalne wywołanie kodu (RCE), CVE-2017-16944 – umożliwiającą przeprowadzenie ataku typu DoS. Na obie podatności istnieją już exploity. Na chwilę…